top of page
Modern Architecture

บริษัทหลีเฮง(1974)ออฟฟิศ บ้านเลขที่ 40 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160

TEL : 02-4546844-5

บริษัทหลีเฮง(1974) โรงงาน บ้านเลขที่ 113 ถนนเศรษฐกิจ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม TEL : 081-8155103

bottom of page